VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Xin Chúa Mở Mắt

2 Các Vua 6:17
Thanh Hữu
C:1/18/2019; 18 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 15:40:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cái Miệng Khôn Ngoan

Châm-ngôn 10:19
Tiểu Minh Ngọc
C:1/17/2019; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 8:58:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tin Cậy Chúa

Thi-thiên 37:1-9
Hoa Phụng Tiên
C:1/14/2019; 13 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:4:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tìm Ngài

Thi-thiên 63:1-8
Hoa Phụng Tiên
C:1/10/2019; 26 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:4:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Vọng Nguyện Cầu

Ê-phê-sô 6:18
Hoa Phụng Tiên
C:1/8/2019; 22 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:4:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Qua Đi...

Gia-cơ 1:11
Thanh Hữu
C:12/28/2018; 42 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:57:43
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Con Thờ Phượng Ngài

Khải-huyền 22:9b
Hoa Phụng Tiên
C:12/28/2018; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:51:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thân Thể Christ

Hoa Phụng Tiên
C:12/25/2018; 17 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:51:35
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lính Giỏi Của Chúa

2 Ti-mô-thê 2:3; Ê-phê-sô 6:11-12; Ê-phê-sô 6:18; Giăng 15:5
Tiểu Minh Ngọc
C:12/7/2018; 32 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:59:36
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

3C – Ca Ngợi, Cầu Khẩn, Chia Sẻ

1 Sử-ký 16:8
Tiểu Minh Ngọc
C:12/2/2018; 24 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:59:42
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 52  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ