VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Nghĩa Vụ Công dân Trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời?

Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25-26; Ma-thi-ơ 6:5-6; Giăng 4:35-37; Ma-thi-ơ 13:47-48
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/28/2013; 1252 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 12:43:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mầu Nhiệm Của Nước Thiên Đàng

Mầu Nhiệm Của Nước Thiên Đàng

Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1617 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 7:21:37
Xem  Chia sẻ
Bốn Tấm Lòng

Bốn Tấm Lòng

Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2011; 2480 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 14:9:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trưởng Thành Và Kết Quả Trong Chúa

Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/16/2012; 857 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 14:37:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mầu Nhiệm Của Nước Trời

Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1646 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 5:43:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đất Lòng Bạn Thế Nào?

Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 350 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 13:43:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mảnh Đất Thứ 2 Và 3

Ma-thi-ơ 13:17-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/2/2018; P: 9/3/2018; 196 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/15/2018 15:14:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Châm Rễ

Ma-thi-ơ 13:18-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/11/2013; 693 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 1:49:40
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hạt Giống Trên Các Loại Đất

Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/19/2012; 935 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 2:19:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đất Lành

Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/13/2014; 523 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 9:58:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.