VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Lời Cầu Nguyện Của Giô-sa-phát

Lời Cầu Nguyện Của Giô-sa-phát

2 Sử-ký 20:1-25
Mục Sư Nguyễn Tuấn Anh
C:10/18/2020; P: 10/23/2020; 1053 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.17 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sử-ký 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sử-ký 20.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.