VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Niềm Vui Của Sự Ban Cho

Lu-ca 6:38
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 185 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 3:27:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.