VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Đa-vít Chiến Thắng Gô-li-át

1 Sa-mu-ên 17:40-50
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 260 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.27 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 17.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.