VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Autumn Photo

Bàn Tay Thép Bọc Nhung

2 Cô-rinh-tô 12:5-10; 2 Cô-rinh-tô 4:7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/7/2021; P: 3/10/2021; 240 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.54 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 12, 2 Cô-rinh-tô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 12, 2 Cô-rinh-tô 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.