VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Autumn Photo

Hãy Làm Một Công Dân Tin Kính

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/19/2021; P: 9/20/2021; 170 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 9:0:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 13.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.