VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Winter Photo

Nếu Ngươi Mở Lòng Cho Kẻ Đói

Ê-sai 58:9-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/3/2021; P: 10/5/2021; 99 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.90 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 58.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 58.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.