VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Chúa Muốn Dùng Bạn Cho Mục Đích Của Ngài

Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/27/2022; P: 2/28/2022; 251 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.56 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.