VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Autumn Photo

Chứng Đạo Theo Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:26-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/6/2022; P: 3/10/2022; 223 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.67 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.