VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Thờ Phượng Trong Thánh Linh

Phi-líp 3:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/3/2022; P: 4/4/2022; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.77 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.