VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Báp Tem Của Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/12/2022; P: 6/13/2022; 176 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.01 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.