VietChristian
VietChristian
svtk.net

Autumn Photo

Người Rộng Lượng

Sáng-thế Ký 13:5-17; Sáng-thế Ký 45:4-5; 1 Sa-mu-ên 30:21-25; Ma-thi-ơ 18:23-34
Mục Sư Nguyễn Thiện
C:7/24/2022; P: 7/27/2022; 320 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.81 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 13, Sáng-thế Ký 45, 1 Sa-mu-ên 30, Ma-thi-ơ 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 13, Sáng-thế Ký 45, 1 Sa-mu-ên 30, Ma-thi-ơ 18.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.