VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Mối Thông Công Trong Chúa

Phi-líp 2:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/17/2005; 1895 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1.00 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giám Định Của Bạn Về Đấng Christ? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Nhìn Lại Để Đi Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Sự Hiệp Một của Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
4Hội Thánh Bước Theo Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Cầu Nguyện - Thể Hiện Mối Tương Quan (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.