VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Quyền Năng Khi Ở Trong Đấng Christ (Phần II)

Giăng 15:3-7
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 635 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.53 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.