VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Những Điều Quyết Tâm Khi Theo Chúa (Phần 1)

2 Phi-e-rơ 2:20-22; Ma-thi-ơ 12:43-45; Ga-la-ti 5:22; Ma-thi-ơ 7:21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/9/2023; P: 7/15/2023; 100 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.97 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 2, Ma-thi-ơ 12, Ga-la-ti 5, Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 2, Ma-thi-ơ 12, Ga-la-ti 5, Ma-thi-ơ 7.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.