VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Đôi Mắt Của Người Phục Vụ

Lu-ca 10:25-37
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:7/16/2023; 117 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.06 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.