VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Autumn Photo

Tha Nhân Có Thấy Phúc Âm Ở Bạn Không?

Thi-thiên 145:1-13; Cô-lô-se 4:2-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/27/2023; P: 8/28/2023; 119 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.55 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 145, Cô-lô-se 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 145, Cô-lô-se 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.