VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Cơ Hội Làm Lành

Lu-ca 14:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/3/2023; P: 9/9/2023; 117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.95 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.