VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Ai Nhận Con Và Tin Ngài Thì Sẽ Được Sự Sống Vĩnh Phúc

Giăng 6:25-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/31/2024; P: 4/5/2024; 133 xem
Xem lần cuối 0.37 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.