VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Chúa Là Sự Sống Tôi

Chúa Là Sự Sống Tôi

Phi-líp 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 2471 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.61 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1.

Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc (US Và CA).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.67 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)8
2Bước Lên Nơi Cao Cho Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Bóng Mát Của Vầng Đá (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Các Ngươi Hãy Ở Đây Tỉnh Thức Với Ta (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Giận Dỗi (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.