VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Giăng Báp-tít

Lu-ca 3:1-18; Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1330 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.48 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 3, Ma-thi-ơ 3, Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 3, Ma-thi-ơ 3, Mác 1.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US0.53 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Đừng Để Mình Bị Phân Tâm (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Ngài Đang Ở Giữa (Mục Sư Trương Trung Tín)1
4Cuộc sống của người trưởng thành: sự thánh hóa (Thầy Trương Công Đạt)1
5Người Mẹ Có Đức Tin Lớn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.