VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Bàn Tay Quyền Năng Của Thượng Đế (P9)

Giê-rê-mi 18:1-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 481 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.70 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giê-rê-mi 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giê-rê-mi 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.75 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)12
2Biết Lúc Mình Được Thăm Viếng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Vào Thành Giê-ru-sa-lem (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
4Được Ghi Tên Trên Hòn Sỏi Trắng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
5Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.