VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Ăn Ở Xứng Đáng Với Chức Phận

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1478 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.67 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Ngồi Đi Đứng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.72 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Dùng Thân Thể Tôn Vinh Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Để Phước Cho Con - Nguyên Tắc Dạy Con (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
3Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Chân Giả Luận (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.