VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Chúa Giê-xu Là Con Đường Của Sự Tha Thứ (P-1)

Giăng 3:16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 612 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.23 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1, , US0.25 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thức Tỉnh (Mục Sư Lê Văn Thái)3
2Sống Trong Vinh Quang Hay Chết Trong Tội Lỗi (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tự Do Hay Nô Lệ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Cha Nào Con Nấy (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.