VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Hãy Tận Dụng Thì Giờ (P-2)

Ê-phê-sô 5:15-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 557 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.63 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.67 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Con Đường Phước Hạnh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Đáp Ứng (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)1
5Sống động trở lại (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.