VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Góa Phụ, Pha-ri-si, và Người Thâu Thuế

Lu-ca 18:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1214 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.24 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.