VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Nếu Không Ăn Năn, Nếu Không Ra Trái

Nếu Không Ăn Năn, Nếu Không Ra Trái

Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/16/2006; 4655 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1.10 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange, Huyền Nhiệm Nước Trời.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.