VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Trên Con Đường Hẹp

Ma-thi-ơ 7:15-29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1008 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.44 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.48 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Dẹp Yên Bão Lòng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Trông Đợi Quyền Năng Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Lời Xác Nhận Phi Thường (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Đức Tin Giữa Chốn Lưu Đày (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.