VietChristian
VietChristian
nghe.app

Sự Kêu Gọi Lấy Miền Đất Hứa

Sự Kêu Gọi Lấy Miền Đất Hứa

Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1255 xem
Xem lần cuối 1.62 giây
Xem  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Giá Trị Của Thời Gian Nằm Trong Huyết (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Bảo Đảm Tương Lai Của Con Cái (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Cơ Hội Quí Nhất Không Đến Hai Lần (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Từ Đời Này Qua Đời Kia (Pastor Steve Langley)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.