VietChristian
VietChristian
Ngày Thành Lập

Ai Cần Kiêng Ăn và Khi Nào Kiêng Ăn

Ai Cần Kiêng Ăn và Khi Nào Kiêng Ăn

Lu-ca 5:34-35
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/13/2008; 1426 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.69 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5.

Website, Hội Thánh Lời Sống.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.