VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Làm Theo Lời Chúa Truyền

Lu-ca 3:1-6
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 618 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.20 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 3.


SốKhách từMới xem
1, , US0.25 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Theo Chúa Giê-su (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2Tránh Ù-lì Tâm Linh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
3Bí Quyết Đắc Thắng Của Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Châu An Phước)1
4Hai Quyền Lực (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Đấng Cảm Thương (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.