VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Chúa Của Sự Xuyên Phá

Chúa Của Sự Xuyên Phá

2 Sa-mu-ên 5:17-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/20/2008; 1258 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.42 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Điều Chúa Muốn Tôi Làm Trong Năm Mới (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Hướng Đi Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
5Hãy Yên Lặng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.