VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chúa Của Sự Xuyên Phá

Chúa Của Sự Xuyên Phá

2 Sa-mu-ên 5:17-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/20/2008; 1355 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.14 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 5.

Website, Hội Thánh Lời Sống.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.