VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Chúa Giê-xu Và Người Đàn Bà Gù

Lu-ca 13:10-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 672 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.97 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.