VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Đời Sống Đắc Thắng (Phần 2)

Đời Sống Đắc Thắng (Phần 2)

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2007; 2624 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.08 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc (US Và CA).


SốKhách từMới xem
1, , US0.09 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Vô Sổ, Khóa Sổ, Tính Sổ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Khôn Lõi Của Đời - Khôn Ngoan Của Đạo I (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Ưu Tiên Một Của Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.