VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Đời Sống Đắc Thắng (Phần 4)

Đời Sống Đắc Thắng (Phần 4)

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/2/2007; 1773 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.58 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc (US Và CA).


SốKhách từMới xem
1, , US1.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
2Nghĩa Phu Thê (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Kiểm Kê sự Tăng Trưởng Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Lời đắc thắng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Sự thờ phượng thật là gì (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.