VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đời Sống Đắc Thắng (Phần 4)

Đời Sống Đắc Thắng (Phần 4)

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/2/2007; 1735 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.86 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc (US Và CA).


SốKhách từMới xem
1, , US0.92 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tận Hiến (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Đừng Thiếu Trang Bị Vũ Khí Tâm Linh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Quyền năng trong Danh Chúa Jêsus (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Sứ Vụ Tín Nhân 1 - Làm Nhành Nho Để Sinh Bông Trái (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Thiên Sứ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.