VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lên Chốn Cao Hơn

Lên Chốn Cao Hơn

Ma-thi-ơ 5:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2008; 3495 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.28 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange, Bài Giảng Trên Núi.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.