VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lạy Chúa! Lạy Chúa!

Lạy Chúa! Lạy Chúa!

Ma-thi-ơ 7:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/21/2008; 3578 xem 14 lưu
Xem lần cuối 0.52 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange, Bài Giảng Trên Núi.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.