VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Còn Chín Người Kia Ở Đâu?

Còn Chín Người Kia Ở Đâu?

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/9/2008; 2249 xem 17 lưu
Xem lần cuối 0.59 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, , US0.66 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tại Sao Tôi Cần Lời Chúa? (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
2Ô-bết Ê-đôm, Ngôi Nhà Thờ Phượng Chân Chính (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Hãy Ca Ngợi Chúa (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Thực Trạng Nhân Loại (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.