VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lời Cầu Nguyện Của Người Công Chính (Phần 2)

Lời Cầu Nguyện Của Người Công Chính (Phần 2)

Gia-cơ 5:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1127 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.97 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Website, Hội Thánh Lời Sống.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.