VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Thiết Hữu

1 Sa-mu-ên 18:1-5; 1 Sa-mu-ên 20:35-43; Giăng 15:13-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/15/2009; 1197 xem 14 lưu
Xem lần cuối 0.97 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 18, 1 Sa-mu-ên 20, Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 18, 1 Sa-mu-ên 20, Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.02 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Lời Hứa Và Giữ Lời Hứa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Phần 2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Lòng Biết Ơn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
4Cái nhìn mới trong năm mới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Chiếm lấy vùng đất hứa của bạn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.