VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đắc Thắng Cám Dỗ

Đắc Thắng Cám Dỗ

Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/1/2009; 1267 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.84 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, , US0.89 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chân Dung Một Môn Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Quê Hương Khước Từ (Mục Sư Nguyễn Tony)1
3Uy Quyền Bạn Có Trong Danh Đức Chúa Jêsus (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Thực Tâm Thờ Phượng Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Giọt Nước Mắt Của Mẹ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.