VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Tôi, Bạn Tôi, Và Đức Chúa Trời Tôi

Tôi, Bạn Tôi, Và Đức Chúa Trời Tôi

1 Giăng 5:14-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/7/2010; 2090 xem 13 lưu
Xem lần cuối 0.63 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Giăng 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Giăng 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Một Bắt Đầu Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US0.68 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Hy Vọng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Nhớ Lại (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
3Hãy Nhớ Lại (Mục Sư Châu An Phước)2
4Được Ấn Chứng Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Cuộc Gặp Gỡ Ban Đêm (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.