VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Kiên Nhẫn Và Kiên Định

Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/16/2016; 332 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.09 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.14 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Hầu Việc Chúa Cách Dư Dật Luôn (Mục Sư Cao Hoàng Cung)6
2Mùa Gặt Cận Kề (Mục Sư Trương Trung Tín)4
3Phép Lạ Thứ Ba (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
4Thâu Trữ Trong Mùa Gặt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
5Tri Thiên Mạng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới | Liên Lạc