VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Kiên Nhẫn Và Kiên Định

Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/16/2016; 293 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.65 giây
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.74 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lắng Nghe Tiếng Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)10
2Thầy Đi Đâu, Tôi Sẽ Theo Đó (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
3Chẳng Luống Công (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Sự thương khó - Không tình yêu nào so bằng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc