VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Giăng 1:14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 765 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.94 giây
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Giăng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đầu Tư Vào Phước Hạnh Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Tony)1
2Lời Cầu Xin Tốt Nhất (Mục Sư Bùi Quang Túc)1
3Hội Thánh Hiệp Một (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Hạ Mình Xuống (Pastor Doug Kellum)1
5Bết-lê-hem Áp-ra-ta (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.