VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Chuyển Nhiệm

Chuyển Nhiệm

Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/23/2016; P: 10/24/2016; 862 xem 18 lưu
Xem lần cuối 0.80 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 26.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.84 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Năm Mới Vinh Hiển Danh Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2Đẹp Lòng Ta Mọi Đàng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hướng Đi Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
4Thái Độ Của Đấng Christ (Pastor Doug Kellum)1
5Giô-na Trở Về Từ Địa Ngục Và Bắt Đầu Sự Phục Sinh (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.