VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Chuyển Nhiệm

Chuyển Nhiệm

Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/23/2016; P: 10/24/2016; 639 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1.22 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 26.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.29 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Cứu Rỗi Trọn Vẹn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
2Sáu Ấn Của Quyển Sách Mở Ra (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Bởi Thần Ta (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Vấn Đề Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Sứ Mạng Và Mục Vụ Được Mặc Lấy Quyền Phép Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc