VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Nối Kết Tình Thân Trong Hội Thánh

Nối Kết Tình Thân Trong Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/3/2010; 1314 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.48 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, , US0.61 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới Phước Mới (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Viên Ngọc Chín Màu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Mười Hai Chữ Vàng (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)2
4Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Trong Lá Thư Tình (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.