VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Nối Kết Tình Thân Trong Hội Thánh

Nối Kết Tình Thân Trong Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/3/2010; 1315 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.23 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, , US0.28 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Người Mẹ Hạnh Phúc (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
3Nhớ Hài Cốt Của Giô-sép (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Ảnh Hưởng Của Người Mẹ (Minh Nguyên)2
5Sứ Mạng Tối Hậu (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.